Više o projektu "GlinaTopuskoGvozd za čišći okoliš"

U okviru provedbe programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom Grad Glina, Općina Topusko i Općina Gvozd ostvarile su projekt financiran sredstvima Europske unije pod nazivom GlinaTopuskoGvozd za čišći okoliš. 

Primarni cilj projekta je izgradnja svijesti stanovništva o važnosti odgovornog postupanja s komunalnim otpadom, s posebnim naglaskom na sprečavanje nastanka otpada, pravilno odvajanje otpada u kućanstvima, kućno kompostiranje i ponovnu uporabu predmeta, a s ciljem smanjenja količine otpada koji se odlaže na odlagališta.

Projekt GTG za čišći okoliš predstavlja zajednički projekt triju jedinica lokalne samouprave koje svojim aktivnostima i ovim projektom žele senzibilizirati javnost i sve ciljane skupine o problemima otpada i svim ciljevima koje RH treba postići u narednom periodu.

Projektom je predviđen čitav niz aktivnosti: od izrade letaka, brošura, plakata, slikovnice, bojanke, didaktičke igračke, brošure za osobe s intelektualnim poteškoćama, brošure na Braillovom pismu, javnog informiranja, radionica i natjecanja u školama, javnih događajnja i tribina.

Ukupna vrijednost projekta je: 328.657,63 kn

Iznos potpore Europske unije: 279.358,97 kn

CILJEVI PROJEKTA:
Ovim projektom planiraju se aktivnosti koje su usmjerene na ispunjavanje sva 4 specifična cilja definirana Programom Izobrazno-informativnih aktivnosti čime su osigurani preduvjeti za njegovu uspješnu realizaciju i održivost. Nadalje, realizacijom ciljeva želi se postići promjena u mišljenju korisnika usluga postupanja s otpadom i njihovog dosadašnjeg ponašanja. Želi se postići bolja motiviranost i odgovornost u postupanju s otpadom koji odlažu u određene spremnike za otpad i jačati osviještenost o činjenici kako otpad djeluje na zdravlje ljudi i sve sastavnice okoliša. Planirane aktivnosti: 5 obaveznih, 6 preporučenih i 1 dodatna aktivnost se planiraju provesti u 3 ponavljajuća ciklusa, ukupnog trajanja od 16 mjeseci, usmjerenih na 14 ciljnih skupina.

Ciljevi koji se žele postići ovim projektom, a sadržani su kroz strateške i/ili motivacijske ciljeve:
1. Izgradnja svijesti o važnosti odgovornog postupanja s komunalnim otpadom; Izgradnja svijesti s posebnim naglaskom na sprječavanje nastanka otpada;
2. Osvješćivanje i jačanje znanja o pravilnom odvajanju otpada odnosno odvojenom prikupljanju komunalnog otpada;
3. Količina odvojeno prikupljenog otpada i posljedično smanjenje odlaganja otpada sa dosadašnjih 5% na 25% u 16 mjeseci trajanja projekta s tendencijom nastavka u periodu nakon provedbe projekta s ciljem dostizanja nacionalnih ciljeva;
4. Povećanje broja domaćinstava s kućnim kompostiranjem sa dosadašnjih 5% na 35% u 16 mjeseci trajanja projekta s tendencijom nastavka u periodu nakon provedbe projekta s ciljem dostizanja nacionalnih ciljeva;
5. Povećanje ponovne uporabe predmeta sa dosadašnjih 5% na 15% u 16 mjeseci trajanja projekta s tendencijom nastavka u periodu nakon provedbe projekta s ciljem dostizanja nacionalnih ciljeva.

OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA:
1. Izrada koncepta i sadržaja, dizajn i grafička priprema za tisak, tisak i podjela letaka – rezultat provedbe: postignuta 100% izobrazno-informativna obuhvatnost stanovništva.
2. Izrada koncepta i sadržaja, dizajn i grafička priprema za tisak, tisak i podjela vodiča/brošura–rezultat provedbe: postignuta 100% izobrazno-informativna obuhvatnost gospodarskih i javnih subjekata.
3. Izrada koncepta i sadržaja, dizajn i grafička priprema za tisak, tisak i postava plakata–rezultat provedbe: postignuta 80% izobrazno-informativna obuhvatnost stanovništva kao i ne rezidenata.
4. Izrada strukture i sadržaja internetske stranice, dizajn internetske stranice, osnovni identitet, oblikovanje i programiranje CMS internetske stranice–rezultat provedbe: postignuta 100% izobrazno-informativna obuhvatnost uz uvođenje i realizaciju projekta široko pojasnog interneta.
5. Priprema i razrada tema za javnu tribinu, priprema materijala, priprema prezentacije, angažiranje stručnjaka za temu održivog gospodarenja otpadom, organizacija tribine – rezultat provedbe: javna diskusija o problemima gospodarenja otpadom te prijenos stručnog znanja i moguće implementacija rješenja u predmetnom području.
6. Sadržajna i metodološka priprema radionica s očekivanim ishodima učenjima, sadržajna priprema materijala – rezultat provedbe: postignuta 100% izobrazno-informativna obuhvatnost predškolske i školske djece i mladih.
7. Dizajn i grafičko rješenje slikovnice ili bojanke za djecu, priprema za tisak, tisak i pakiranje, dostava – rezultat provedbe: postignuta 100% izobrazno-informativna obuhvatnost predškolske i školske djece.
8. Izrada scenarija obilježavanja događaja, plan aktivnosti za obilježavanje događaja, nabava i najam pomagala i usluga za obilježavanje događaja – rezultat provedbe: javna diskusija o problemima gospodarenja otpadom te prijenos stručnog znanja i moguće implementacija rješenja u predmetnom području.
9. Organizacija natjecanja u školama, nabava prigodnih poklona za sudionike – rezultat provedbe: postignuta 100% izobrazno-informativna obuhvatnost predškolske i školske djece i mladih.
10. Sadržajna i metodološka priprema modula s tematskim cjelinama za izobrazno – informativne materijale za predškolsku i školsku djecu o održivom gospodarenju otpadom, idejno rješenje didaktičke igračke za djecu u vrtiću s tematskim cjelinama, izrada ilustracija za potrebe didaktičke igre i brošure, idejno rješenje didaktičke igračke za djecu u osnovnoj školi s tematskim cjelinama, dizajn i grafičko rješenje brošure, priprema za tisak didaktičke igračke, tisak i pakiranje didaktičkih igračaka – rezultat provedbe: postignuta 100% izobrazno-informativna obuhvatnost mladih (5 do 7 razred osnovne škole i srednja škola).
11. Priprema i tisak Brailleovog pisma za slijepe osobe – rezultat provedbe: postignuta 100% izobrazno-informativna obuhvatnost slijepih osoba.
12. Priprema i tisak tekstova jednostavnih za čitanje i razumijevanje za osobe s intelektualnim teškoćama – rezultat provedbe: postignuta 100% izobrazno-informativna obuhvatnost osoba s poteškoćama.

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA:
Od 29.08.2018. do 29.12.2019. godine

OSOBE ZA KONTAKT:
1. Za Općinu Topusko, Vladimir Ožanić
Općina Topusko
Opatovina 10
44415 Topusko
Email: vlado@topusko.t-com.hr
Tel: 044/527-494
Fax: 044/527-491

2. Za Grad Glinu, Katica Milčić
Grad Glina
Trg bana Josipa Jelačića 2
44400 Glina
Email: poljoprivreda@grad-glina.hr
Tel: 044/551-616
Fax: 044/551-637

3. Za Općinu Gvozd, Milan Vrga
Trg dr. Franje Tuđmana 6
44410 Vrginmost
E-mail: opcina-gvozd@sk.t-com.hr
Tel: 044/526-150
Fax: 044/526-158